EX 370/10 (podíl 1/18)
Prodej Rodinný dům Mosty u Jablunkova

číslo zakázky: 370/10
typ nemovitosti: Rodinné domy
město: Mosty u Jablunkova
okres: Frýdek-Místek
datum dražby: nestanoveno
zhlédnuto: 5590
cena vyvolávací:
14 350 Kč
dražební jistota: 1 000 Kč
cena znalecká: 28 700 Kč
typ dražby: elektronická

» napište nám
» tisk strany

Typ domu:samostatně stojící
Dispozice:ostatní
Obytná plocha:do 100m²


PRODEJ SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU O VELIKOSTI 1/18 CELKU NA RD A POZEMCÍCH A 1/288 NA POZEMKU

Předmět prodeje:

1. podíl 1/18

 • rodinný dům č.p. 125 na pozemku parc. č. St. 160/2,
 • pozemek parc.č. St. 160/1, o výměře 101 m2 – zastavěná plocha a nádvoří,
 • pozemek parc.č. St. 160/2, o výměře 936 m2 – zastavěná plocha a nádvoří,
 • pozemek parc.č. 1832, o výměře 730 m2 – trvalý travní porost,
 • pozemek parc.č. 1837, o výměře 289 m2 – trvalý travní porost,
 • pozemek parc.č. 1838, o výměře 1119 m2 – trvalý travní porost,
 • pozemek parc.č. 1839, o výměře 989 m2 – orná půda,
 • pozemek parc.č. 1840, o výměře 2 468 m2 – trvalý travní porost,
 • pozemek parc.č. 1845, o výměře 306 m2 – trvalý travní porost,
 • pozemek parc.č. 4865, o výměře 613 m2 – ostatní plocha,
 • pozemek parc.č. 4866, o výměře 437 m2 – trvalý travní porost,
 • pozemek parc.č. 4867, o výměře 507 m2 – ostatní plocha, vše zapsáno na LV 1266

2. podíl 1/288

 • pozemek parc.č. 4837, o výměře 1 328 m2 – ostatní plocha, zapsaný na LV 201 v k.ú. Mosty u Jablunkova.

Popis objektu: Rodinný dům, který vám nabízíme ke koupi, se nachází v obci Mosty u Jablunkova. Souhrnná velikost pozemků zapsaných na LV č. 1266 je 8 495 m2, velikost pozemku zapsaného na LV č. 201 je 1 328 m2. Obytná plocha rodinného domu je 94 m2. Užitná plocha hospodářské budovy je přibližně 90 m2. Rodinný dům je napojen na elektrickou síť, zdrojem pitné vody je studna, odpadní vody jsou svedeny do žumpy. Ohřev teplé vody zajišťuje elektrický průtokový ohřívač.


Napište nám


Jako ochranu proti spamu prosím sečtěte tato dvě čísla


„V souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004Sb. o některých službách informační společnosti, a to až do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace nadále zasílány“.

© 2014 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign
data nemovitostí - XML formát
Ochrana osobních údajů podle GDPR