Jak probíhá dražba

Našli jste nemovitost, o kterou máte zájem? Pak se můžete pustit do její dražby. Systém dražeb nemovitostí je jednoduchý a zahrnuje několik kroků, které uvádíme níže.

Na úvod jen předestíráme, že účastí na dražbě nic neriskujete. A pokud si přeci jen nejste jisti a slovo dražba ve vás vzbuzuje respekt a možná i strach, můžete se na dražbu nemovitosti, která je veřejnou záležitostí, přijít nezávazně podívat do sídla našeho úřadu.

Jak dražit nemovitost?

Nemovitost se draží dvěma způsoby. V dražební místnosti Exekutorského úřadu Ostrava s přímou účastí dražitelů nebo z pohodlí domova prostřednictvím elektronických aukcí. O jaký typ dražby se jedná, rozhoduje soudní exekutor v dražební vyhlášce. Proto doporučujeme, abyste se s jejím obsahem důkladně seznámili.

Dražit může kdokoli, kdo je plnoletý a způsobilý jednat sám za sebe. Dražbou můžete také pověřit někoho jiného, pokud mu dáte ověřenou plnou moc.

Dražba s přímou účastí

Předpokládáme, že nemovitost máte vybranou a chcete ji koupit, proto se dostavíte v uvedený čas na uvedené místo.

Abyste mohli dražit, musíte a zaplatit tzv. dražební jistotu, což je částka uvedená v dražební vyhlášce. Zaplatit ji můžete dvěma způsoby:
1. Převodem na účet exekutora tak, aby částka byla připsána nejpozději před zahájením dražby.
2. V hotovosti na místě před zahájením dražby. To ale musí dovolovat dražební vyhláška.

Dražební jistota je vám v případě nevydražení nemovitosti neprodleně po skončení dražby vrácena.

Zahájení dražby

Dražební jistotu máte zaplacenou a tedy nezbývá než čekat na zahájení dražby vyvoláním nejnižší možné částky. Samotná dražba nemovitosti pak probíhá tak dlouho, dokud jsou činěny nabídky. Dražba je ukončena příklepem a nemovitost získává nejvyšší nabídka.

Dražba prostřednictvím elektronických aukcí

Předpokládáme, že nemovitost máte vybranou a chcete ji koupit. Dražíme na portále www.exdrazby.cz. Chcete-li se dražby účastnit, musíte splnit několik podmínek, které jsou na tomto portále podrobně popsány v sekci Nápověda.

1. Provést základní registraci uživatele portálu k získání uživatelského přístupu k informacím, službám a dražbám a přihlásit se ke svému nově vytvořenému účtu.
2. Připojit se ke konkrétní vybrané dražbě.
3. Prokázat svou totožnost pomocí dokladů konvertovaných na poště. Formulář ke stažení pro fyzické osoby a právnické osoby. a vyplněný jej předložíte na CzechPOINTu, kde požádáte o převedení dokumentů do elektronické podoby (např. na CD). Získaný soubor nahrajete na portále www.exdrazby.cz.
4. Zaplatit dražební jistotu podle pokynů uvedených v Dražební vyhlášce ke každé dražbě.

V případě, že nemovitost nevydražíte, je vám dražební jistota zaslána neprodleně zpět na váš účet.

V konkrétní den a hodinu je dražba zahájena. Elektronická dražba trvá obvykle dvě hodiny nebo tak dlouho, dokud jsou činěny nabídky. To vše sledujete na svém monitoru.

Úkony nutné po dražbě

Pokud jste nemovitost vydražili, gratulujeme. Jako potvrzení o tom obdržíte od soudního exekutora Usnesení o příklepu, kde budete uvedeni jako vydražitelé a kde vám bude stanovena lhůta na doplacení ceny. Zpravidla stanovujeme lhůtu v délce dvou měsíců od konání dražby. Pak už jen stačí doplatit částku, kterou jste nabídli, a stáváte se majitelem nemovitosti.

Veškerá podání na katastrální úřad činí exekutor. Dražbou nemovitostí zanikají věcná břemena, stejně tak i zástavní práva váznoucí na nemovitosti. Plátcem daně z převodu nemovitosti je vydražitel. Základem pro stanovení daně je cena dosažená vydražením.


© 2014 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign
data nemovitostí - XML formát
Ochrana osobních údajů podle GDPR