EX 2629/11
Prodej Rodinný dům Cholina

Elektronická dražba - přihlaste se ZDE
číslo zakázky: 2629/11
typ nemovitosti: Rodinné domy
město: Cholina
okres: Olomouc
datum dražby: nestanoveno
zhlédnuto: 657
cena vyvolávací:
380 000 Kč
dražební jistota: 30 000 Kč
cena znalecká: 570 000 Kč
typ dražby: elektronická


Předmět prodeje:

  • pozemek parc.č. St.217, o výměře 180 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: rodinný dům č.p. 177,
  • pozemek parc.č. 165/13, o výměře 140 m2 – trvalý travní porost, vše zapsáno na LV 63 v k.ú. Cholina.

Dražba staršího rodinného domku, řadového, koncového. Přístup a příjezd k domu je z veřejné komunikace. Rodinný dům je situován v okrajové části obce. Dům není podsklepený, s jedním nadzemním podlažím a jednou bytovou jednotkou o dispoziční velikosti 1+1, suché WC mimo objekt. Součástí rodinného domu jsou vedlejší stavby. Dům je napojen na inženýrské sítě – elektro a vodu, odpadní vody jsou svedeny do veřejné kanalizační sítě. Rodinný dům je ve špatném stavu.


Napište nám


Jako ochranu proti spamu prosím sečtěte tato dvě čísla


„V souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004Sb. o některých službách informační společnosti, a to až do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace nadále zasílány“.

© 2014 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign
data nemovitostí - XML formát
Ochrana osobních údajů podle GDPR