EX 389/19 (podíl 6/16)
Prodej Pozemek Svinov

Elektronická dražba - přihlaste se ZDE
číslo zakázky: 389/19
typ nemovitosti: Pozemky
město: Svinov
okres: Ostrava-město
datum dražby: 09. 07. 2020
zhlédnuto: 143
cena vyvolávací:
63 200 Kč
dražební jistota: 6 000 Kč
cena znalecká: 94 800 Kč
typ dražby: elektronická


Předmět prodeje:

I.a) Prodej spoluvlastnických podílů o celkové velikosti 6/16 celku

  • pozemek parc.č. 1913/28, orná půda o výměře 3784 m2,
  • pozemek parc.č. 2005/18, orná půda o výměře 5146 m2,
  • pozemek parc.č. 2375/3, lesní pozemek o výměře 3664 m2, vše zapsáno na LV 150 v k.ú. Svinov.

Pozemky parc.č. 1913/28 a 2005/18 jsou v katastru nemovitostí zapsány jako orná půda, což odpovídá skutečnosti, když jsou pozemky součásti sceleného lánu pole. Pozemky jsou součástí zemědělského půdního fondu. Pozemek parc.č. 2375/3 je součástí pásu vzrostlé zeleně mezi průmyslovou zónou při ulici Polanecká a železničním koridorem Ostrava-Přerov. Pozemek je porostlý neudržovaným porostem.

I.b) Prodej spoluvlastnických podílů o celkové velikosti 2/8 celku

  • pozemek parc.č. 2375/4, ostatní plocha o výměře 43 m2,
  • pozemek parc.č. 2375/17, lesní pozemek o výměře 112 m2, vše zapsáno na LV 150 v k.ú. Svinov.

Pozemky parc.č. 2375/4 a 2375/17 jsou součástí pásu vzrostlé zeleně mezi průmyslovou zónou při ulici Polanecká a železničním koridorem Ostrava-Přerov. Pozemky jsou porostlé neudržovaným porostem.


Napište nám


Jako ochranu proti spamu prosím sečtěte tato dvě čísla


„V souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004Sb. o některých službách informační společnosti, a to až do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace nadále zasílány“.

© 2014 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign
data nemovitostí - XML formát
Ochrana osobních údajů podle GDPR