EX 184/23
Prodej Pozemek Příluky u Zlína

Elektronická dražba - přihlaste se ZDE
číslo zakázky: 184/23
typ nemovitosti: Pozemky
město: Příluky u Zlína
okres: Zlín
datum dražby: 22. 11. 2023
zhlédnuto: 208
cena vyvolávací:
742 934 Kč
dražební jistota: 45 000 Kč
cena znalecká: 1 114 400 Kč
typ dražby: elektronická


Předmět prodeje:

  • parc.č. 674/19, orná půda o výměře 11052 m2,
  • parc.č. 674/20, orná půda o výměře 5179 m2,
  • parc.č. 674/19, trvalý travní porost o výměře 15609 m2, vše zapsáno na LV 5264 v k.ú. Příluky u Zlína.

Dražba pozemků – orné půdy a trvalého travního porostu. Pozemky se nacházejí na okraji obce. Přístup k pozemkům z místní komunikace přes pozemek jiného vlastníka.


Napište nám


Jako ochranu proti spamu prosím sečtěte tato dvě čísla


„V souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004Sb. o některých službách informační společnosti, a to až do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace nadále zasílány“.

© 2014 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign
data nemovitostí - XML formát
Ochrana osobních údajů podle GDPR