EX 730/12 (podíl 1/6)
Prodej Pozemek Hustopeče u Brna

Elektronická dražba - přihlaste se ZDE
číslo zakázky: 730/12
typ nemovitosti: Pozemky
město: Hustopeče u Brna
okres: Břeclav
datum dražby: nestanoveno
zhlédnuto: 1523
cena vyvolávací:
37 500 Kč
dražební jistota: 2 000 Kč
cena znalecká: 75 000 Kč
typ dražby: elektronická


Předmět prodeje:

Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 1/6 celku na pozemcích:

  • parc.č. 4457, ostatní plocha o výměře 39 m2,
  • parc.č. 4458, zahrada o výměře 403 m2, vše zapsáno na LV 3342 v k.ú. Hustopeče u Brna.

Dražba pozemků – zahrady. Pozemky se nacházejí na okraji obce. Pozemek parc.č. 4457 je zastavěn zděnou stavbou, která není zapsána do katastru nemovitostí. Pozemek parc.č. 4458 je zatravněn, s ovocnými a okrasnými stromy. Přístup k pozemku je možný z místní nezpevněné komunikace přes pozemek jiného vlastníka.


Napište nám


Jako ochranu proti spamu prosím sečtěte tato dvě čísla


„V souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004Sb. o některých službách informační společnosti, a to až do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace nadále zasílány“.

© 2014 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign
data nemovitostí - XML formát
Ochrana osobních údajů podle GDPR