EX 242/16 (podíl 1/10)
Prodej Pozemek Dolní Bohdíkov

Elektronická dražba - přihlaste se ZDE
číslo zakázky: 242/16
typ nemovitosti: Pozemky
město: Dolní Bohdíkov
okres: Šumperk
datum dražby: nestanoveno
zhlédnuto: 248
cena vyvolávací:
21 720 Kč
dražební jistota: 2 000 Kč
cena znalecká: 43 440 Kč
typ dražby: elektronická


Předmět prodeje:

  1. Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 2/3 celku na zemědělské stavbě bez čp/če stojící na pozemku parc.č. St.89 (LV 553), zapsaný na LV 481 v k.ú. Dolní Bohdíkov.

Zemědělská stavba je nepodsklepená, jednopodlažní, dřevěná. Stavba je ve špatném stavu.

  1. Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 1/10 celku na pozemku parc.č. 512, zahrada o výměře 836 m2, zapsaný na LV 483 v k.ú. Dolní Bohdíkov.

Dražba pozemku – zahrady. Pozemek se nachází v centrální části obce.

Vše bude draženo jako jeden dražební celek.


Napište nám


Jako ochranu proti spamu prosím sečtěte tato dvě čísla


„V souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004Sb. o některých službách informační společnosti, a to až do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace nadále zasílány“.

© 2014 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign
data nemovitostí - XML formát
Ochrana osobních údajů podle GDPR