EX 823/18 (podíl 1/2)
Prodej Pozemek Bohuslavice u Hlučína

Elektronická dražba - přihlaste se ZDE
číslo zakázky: 823/18
typ nemovitosti: Pozemky
město: Bohuslavice u Hlučína
okres: Opava
datum dražby: 12. 05. 2021
zhlédnuto: 509
cena vyvolávací:
237 500 Kč
dražební jistota: 20 000 Kč
cena znalecká: 475 000 Kč
typ dražby: elektronická


Předmět prodeje: Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 celku na pozemku:

  • parc.č. 2405, orná půda o výměře 2856 m2, zapsaný na LV 137 v k.ú. Bohuslavice u Hlučína.

Jižní část pozemku parc.č. 2405 je v územním plánu obce vedena mimo zastavitelné území a slouží výhradně pro zemědělskou výrobu.

Severní část pozemku parc.č. 2405 se nachází v zóně Z47 – Smíšená obytná. Pozemek je rovinatý, podlouhlého obdélníkového půdorysu. V místě je možnost napojení na elektrickou, plynovodní a vodovodní síť. Přístup a příjezd je možný z veřejné komunikace ve vlastnictví obce Bohuslavice.


Napište nám






Jako ochranu proti spamu prosím sečtěte tato dvě čísla


„V souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004Sb. o některých službách informační společnosti, a to až do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace nadále zasílány“.

© 2014 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign
data nemovitostí - XML formát
Ochrana osobních údajů podle GDPR