EX 979/18
Prodej Komerční objekt Karviná-město

Elektronická dražba - přihlaste se ZDE
číslo zakázky: 979/18
typ nemovitosti: Komerční objekty
město: Karviná-město
okres: Karviná
datum dražby: nestanoveno
zhlédnuto: 773
cena vyvolávací:
2 600 000 Kč
dražební jistota: 40 000 Kč
cena znalecká: 5 200 000 Kč
typ dražby: elektronická


Předmět prodeje:

  • pozemek parc.č. 3402/88, o výměře 224 m2 – ostatní plocha,
  • pozemek parc.č. 3403/3, o výměře 757 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: jiná stavba – budova č.p. 1334, vše zapsáno na LV 8925 v k.ú. Karviná-město.

Dražba komerčního objektu – budovy, která v minulosti sloužila jako zázemí pro ubytovnu, prodejna potravin, zastavárna, restaurace a/nebo bytová jednotka. Budova je dvoupodlažní a je propojena požárním únikovým schodištěm se sousední stavbou ubytovny č.p. 1306. K předmětu dražby náleží přístupová zpevněná plocha na pozemku parc. č. 3402/88. Oba pozemky tvoří funkční celek obdélníkového tva­ru.


Napište nám


Jako ochranu proti spamu prosím sečtěte tato dvě čísla


„V souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004Sb. o některých službách informační společnosti, a to až do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace nadále zasílány“.

© 2014 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign
data nemovitostí - XML formát
Ochrana osobních údajů podle GDPR