EX 1575/16
Prodej Komerční objekt Bolatice

Elektronická dražba - přihlaste se ZDE
číslo zakázky: 1575/16
typ nemovitosti: Komerční objekty
město: Bolatice
okres: Opava
datum dražby: 25. 09. 2019
zhlédnuto: 106
cena vyvolávací:
7 333 334 Kč
dražební jistota: 500 000 Kč
cena znalecká: 11 000 000 Kč
typ dražby: elektronická


Předmět prodeje:

  • budova č.p. 894 na pozemku parc.č. 2741/48,
  • pozemek parc.č. 2741/48, o výměře 958 m2 – zastavěná plocha a nádvoří,
  • pozemek parc.č. 2741/178, o výměře 3937 m2 – orná půda, vše zapsáno na LV 1853 v k.ú. Bolatice.

Dražba samostatně stojícího komerčního objektu – výrobní haly. Budova je převážně dvoupodlažní, nepodsklepená. Prostory v 1.NP slouží jako vstupní hala s kancelářemi, hygienické zázemí s šatnami a výrobní hala s dílnami a sklady. Ve 2.NP jsou kanceláře se zázemím, 3 dílny, sklad a kotelna. Budova byla postavena v roce 2005 a je v dobrém stavebně-technickém stavu. Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro, plyn, vodu a kanalizaci. Budova je vytápěna z plynové kotelny, s rozvody ÚT, která z části zajišťuje i ohřev TUV v kombinaci s elektrickými průtokovými ohřívači. Část prostor je vytápěna plynovými zářiči (Robur). Administrativní část budovy je vybavena osobním výtahem, halová část je vybavena nákladním výtahem.

Pozemek parc.č. 2741/178 tvoří volnou plochu kolem budovy, je v bezprostředním okolí budovy zpevněn (převážně asfaltem nebo štěrkem) a slouží pro parkování, manipulaci a komunikační účely. V místě je možné napojení na rozvody vody, elektro, plynu a kanalizace.

Upozornění:

Předmětem dražby nejsou movité věci, umístěné v nemovitosti.

Nejvyšší podání učiněné vydražitelem lze doplatit úvěrem se zřízením zástavního práva na předmětu dražby pro věřitele.

Přístup a příjezd k předmětu dražby bude zajištěn z pozemku parc. č. 2741/179 zřízením věcného břemene cesty.

Prohlídky: 11.9. a 18.9.2019.

Kontaktní osoba: Mgr. Stanislav Smertenko, tel.: 777 021 502, email: smertenko@rkberuska.cz.


Napište nám


Jako ochranu proti spamu prosím sečtěte tato dvě čísla


„V souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004Sb. o některých službách informační společnosti, a to až do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace nadále zasílány“.

© 2014 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign
data nemovitostí - XML formát
Ochrana osobních údajů podle GDPR